ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

2013-09-24 15:04

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Να διατηρούνται ασφαλείς επίπεδα pH, πάντα και στα πάντα .

Είπαμε ότι αν αλκάλιο ποιήσουμε πολύ τον οργανισμό μας επιφέρουμε εξίσου σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό μας

το τέλειο είναι ο οργανισμός μας να είναι μόνιμα στο 7.4

αν είναι εφικτό αυτό (το πως γίνετε δεν το έχω βρει ακόμα ΟΕΟ)