ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑς

2013-03-25 11:36

1) ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ :

Η σπορά των αντιδιών και η φύτευσή τους στον κήπο γίνεται το καλοκαίρι.

πέρνονται από Αύγουστο μέχρι Φεβρουάριο – Μάρτιο και συγκομίζονται μετά από 1-2 μήνες το ραδίκι και 2-3 μήνες το αντίδι. Το αντίδι είναι μιας κοπής ενώ το ραδίκι αναβλαστάνει (αρκεί να μην ξεριζωθεί) και μπορεί να δώσει 4-5 κοπές το χρόνο για δύο ή και περισσότερα χρόνια.

2) ΕΔΑΦΙΚΕς ΑΠΑΙΤΗΣΕΙς :

Χρειάζονται πλούσιο χώμα

 

 

3) ΚΛΙΜΑΤΙΚΕς ΑΠΑΙΤΗΣΕΙς :

ηλιόλουστη θέση, προστατευμένη

Και τα δύο είδη προσαρμόζονται αρκετά καλά κατά την ψυχρή περίοδο, ειδικά όμως το αντίδι στις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα δίνει και καλύτερης ποιότητας προϊόν.

4) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Το αντίδι (Cichorium endivia) έχει σκληρά κυματοειδή φύλλα, τα οποία σχηματίζουν πλούσια κεφάλια. Τα εξωτερικά φύλλα έχουν ζωηρό πράσινο χρώμα, ενώ τα κεντρικά είναι κίτρινα και λευκά. Το αντίδι είναι συγγενικό είδος με το ραδίκι.

Φυτό ποώδες της οικογένειας των συνθέτων. Τα παράρριζά του σχηματίζουν σφαιρικό ρόδακα από το κέντρο του οποίου αναπτύσσεται ο ανθοφόρος βλαστός ύψους μέχρι 1 μ., με άνθη κυανά ή λευκά.

 

5) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥς :

Όσον αφορά την προετοιμασία του εδάφους πριν την σπορά, ένα επιφανειακό σκάψιμο είναι αρκετό για τα ο αντίδι αλλά για το ραδίκι θα χρειασθεί η αναμόχλευση του εδάφους να φτάσει σε βάθος μέχρι και τα 30 εκ. περίπου, επειδή η πασσαλώδης ρίζα των ραδικιών φτάνει σε μεγάλο βάθος.

6) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ :

Άγριο ραδίκι: είναι το ραδίκι με την πιο πικρή γεύση. Έχει στενά και σχετικά κοντά φύλλα ή με κόκκινο λευκό μίσχο.
‘Ήμερο ραδίκι: έχει πιο γλυκιά γεύση από το άγριο και είναι αρκετά παραγωγικό. Τα φύλλα είναι όρθια μακριά και πλατιά και ο μίσχος υπόλευκος.
Ιταλικό ραδίκι: είναι αρκετά παραγωγικό με όρθια φύλλα οδοντωτά με βαθύ πράσινο χρωματισμό και κόκκινο μίσχο. Έχει υπόπικρη γεύση και συγκομίζεται πολλές φορές το χρόνο.
Για το αντίδι υπάρχουν δύο τύποι ανάλογα μα το σχήμα των φύλλων. Ο πρώτος είναι το κλασσικό αντίδι με τις «κατσαρές» ποικιλίες οι οποίες έχουν στενά και βαθιά σχισμένα φύλλα και ο δεύτερος είναι ο τύπου «σκαρόλα» που περιλαμβάνει ποικιλίες με ελαφρώς οδοντωτά όχι σχισμένα φύλλα.
 

7) ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟς :

 

8) ΣΠΟΡΑ -ΦΥΤΕΥΣΗ :

 

9) ΠΟΤΙΣΜΑ :

άφθονο νερό . Κατά το πότισμα χρειάζεται προσοχή, να μην βρέχονται τα φύλλα, γιατί μπορεί να σαπίσουν.

Και τα δύο είδη θα χρειασθούν αρκετά συχνά και ελαφριά ποτίσματα αμέσως μετά την σπορά και μέχρι την ανάπτυξη των φυτών. Αν η καλλιέργεια γίνεται τους ψυχρούς μήνες, όπως είναι φυσικό τα ποτίσματα θα είναι λιγότερα απ’ ότι τους θερμούς μήνες που μπορεί να χρειαστεί να γίνονται καθημερινά.

10) ΦΡΟΝΤΙΔΕς ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ :

Η σ πορά στην συνέχεια γίνεται συνήθως σε γραμμές οι οποίες απέχουν και για τα δύο είδη περίπου 40-50 εκατοστά και ο σπόρος σκεπάζεται σε βάθος 1-2 εκατοστά. Αφού γίνει το φύτρωμα, ακολουθεί το αραίωμα όταν δηλαδή το σπορόφυτα του αντιδιού αποκτήσουν 3-4 φύλλα και τα σπορόφυτα του ραδικιού λίγα περισσότερα. Σκοπός τα ου αραιώματος είναι σε κάθε γραμμή τα φυτά να απέχουν μεταξύ τους  περίπου 20-30 εκατοστά.

11) ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ : ΟΧΙ

 

12) ΛΙΠΑΝΣΗ :------

 

13) ΚΛΑΔΕΜΑ :-----

 

14) ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ & ΑΠΟΔΟΣΕΙς :

Η συγκομιδή των φύλλων του ραδικιού γίνεται όταν είναι ακόμη τρυφερά, με κοπή στο ύψος του λαιμού των φυτών. Με αυτό τον τρόπο η ρίζα παραμένει στο έδαφος και αναβλαστάνει δίνοντας νέα φύλλα. Η πρώτη συγκομιδή γίνεται 1-2 μήνες από την σπορά και σε μικρότερο διάστημα ακολουθεί και η επόμενη κοπή. Στην διάρκεια ενός έτους γίνονται συνήθως 4-5 κοπές.

Το αντίδι ανάλογα με την ποικιλία και την εποχή καλλιέργειας συγκομίζεται μετά από 2-3 μήνες από την σπορά. Η συγκομιδή του γίνεται με κοπή των φυτών στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους

15) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟς :------

 

16) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟς :

 

17) ΑΣΘΕΝΕΙΕς :

Τα αντίδια χρειάζονται προστασία από τα σαλιγκάρια.

 

18) ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ :

 

19) ΘΡΕΠΤΙΚΕς ΟΥΣΙΕς :

 

20) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  :

Κατάγεται από τη μεσογειακή ζώνη, ή ίσως και από την Ινδία