Πολλαπλασιασμός φυτών με διαίρεση

 

Είναι η διαδικασία που χωρίζεται ένα φυτό σε μικρότερα και μπαίνει αμέσως στο χώμα για να αναπτυχθεί. Κατάλληλη εποχή είναι από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο

Παίρνουμε ένα φυτό με πλούσιο ριζικό σύστημα

Κόβουμε στα δυο ή και περισσότερα μέρη το φυτό που θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε .

Προσέχουμε πάντα το κομμάτι που κόβουμε από το φυτό μας να έχει ικανό ριζικό σύστημα

Το μεταφυτεύουμε το ποτίζουμε και είμαστε έτοιμοι