ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ

α) με αγενή τρόπο (μοσχεύματα, καταβολάδες, διαίρεση, παραφυάδες εμβολιασμοί, βολβοί   κ.α.  υπόγεια όργανα)
β) με εγγενή τρόπο (σπόροι)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)Πολλαπλασιασμός φυτών με σπόρους

2)Πολλαπλασιασμός φυτών με μοσχεύματα

3)Πολλαπλασιασμός φυτών με παραφυάδες

4)Πολλαπλασιασμός φυτών με διαίρεση

5)Πολλαπλασιασμός φυτών με Εναέριες καταβολάδες