ΜΠΑΜΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς ΓΙΑ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΑ

2013-03-25 11:54
1) ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ : Η σπορά της μπάμιας γίνεται από τον Απρίλιο μέχρι τα μέσα Μαΐου, 2) ΕΔΑΦΙΚΕς ΑΠΑΙΤΗΣΕΙς : Προτιμά τα ελαφρά αμμώδη ή αμμοπηλώδη εδάφη με καλή αποστράγγιση. Η καλλιέργεια μπορεί να γίνει ως αρδευόμενη ή ξηρική. Στην ξηρική καλλιέργεια οι αποδόσεις είναι μικρότερες, δίνουν όμως πιο...