ΜΑΡΑΘΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς ΓΙΑ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΝΟΚΙΟ Ή ΜΑΡΑΘΟΡΙΖΑ

2013-03-25 11:54
1) ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ : Η σπορά γίνεται από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι μέσα Μαρτίου. Μπορεί να γίνει και αργότερα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα άρδευσης 2) ΕΔΑΦΙΚΕς ΑΠΑΙΤΗΣΕΙς : Αποδίδει καλά σε εδάφη μέσης σύστασης, πλούσια σε οργανική ουσία, καλά στραγγιζόμενα, με καλό πορώδες και pH 6-7. Οι...