ΑΝΤΙΔΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑς

2013-03-25 11:36
1) ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ : Η σπορά των αντιδιών και η φύτευσή τους στον κήπο γίνεται το καλοκαίρι. πέρνονται από Αύγουστο μέχρι Φεβρουάριο – Μάρτιο και συγκομίζονται μετά από 1-2 μήνες το ραδίκι και 2-3 μήνες το αντίδι. Το αντίδι είναι μιας κοπής ενώ το ραδίκι αναβλαστάνει (αρκεί να μην ξεριζωθεί) και...