ΚΑΝΟΝΑς 2ος

ΚΑΝΟΝΑς 2ος

2013-01-28 14:20
Ο Ιπποκράτης συνήθιζε να λέει πως «Η τροφή σου να είναι το φάρμακο σου και το φάρμακο σου να είναι η τροφή σου« πιστεύοντας πως η διατροφή μας είναι θεμέλιος λίθος για την υγεία μας και πως τα καλύτερα φάρμακα υπάρχουν ελεύθερα  και δωρεάν στη φύση